các nhà chiêm tinh

Cúng sao, giải hạn và giáo lý nhà Phật bạn chưa biết

alotin.vn_1404224402_4d1508006971e2e1f80f9aaa957cd8f4 Các nhà chiêm tinh xưa cho rằng, mỗi năm mỗi người đều có 1 trong 9 sao chiếu. 9 vị sao này, Phạn ngữ gọi là Navagraha, Trung Hoa dịch là Cửu diệu, trong đó có 3 sao tốt gồm Thái Dương, Thái Âm, Mộc Đức; 3 sao xấu có La Hầu, Kế Đô, Thầy

Hiệu quả khi dâng sao giải hạn hằng năm

le-vat-cung-sao-cua-dao-Ba-La-Mon Các nhà chiêm tinh xưa cho rằng mỗi năm mỗi người đều có 1 trong 9 sao chiếu. Chín vị sao này, Phạn ngữ gọi là Navagraha, Trung Hoa dịch là Cửu diệu, trong đó có 3 sao tốt gồm Thái Dương, Thái Âm, Mộc Đức; 3 sao xấu có La Hầu, Kế Đô, Thái