cúng sao giải hạn tuổi dần

Sao hạn và sao chiếu mệnh năm 2016 dành cho tuổi Nhâm Dần nam mạng

banh-kem-ngo-nghinh-102-banh-kem-cho-tuoi-dan-voi-chu-cop-3d Đây là sao xấu. Chủ về buồn rầu và khẩu thiệt thị phi, hay mang đến buồn phiền và sự tình lo lắng. Nam giới gặp sao này là xấu nhất, nữ giới đỡ hơn. Sao chiếu mệnh vận chuyển tuân theo học thuyết ngũ hành mà tập tục lâu đời quan niệm mỗi năm