Cách cúng giải hạn sao Thổ Tú cho cả nam và nữ

Cách hóa giải: Dâng sao vào ngày 19 hàng tháng, thắp 5 ngọn nến xếp theo hình bên dưới, bài vị màu vàng có ghi dòng chữ “trung ương mậu kỷ thổ đức tinh quân” lạy về hướng tây, lúc 20h đến 22h.

5_1916762

Cách cúng giải hạn sao chiếu mạng Thổ Tú cho cả nam và nữ năm 2015 nhìn chung vào năm tuổi bị sao Thổ Tú chiếu thì bạn nên cận thận bị tiểu nhân quậy phá, thị phi, hay mộng ma quỷ, chú ý giữ hòa khí gia đình
Năm tuổi bị
Nam giới tuổi:11-20-29-38-47-56-65-74-83
Nữ giới tuổi:05-14-23-32-41-50-59-68-77
Tính chất của sao Thổ Tú
Thổ tú sao ấy phải lo
Tuy rằng ít nặng giữ cho vẹn toàn
Tháng một tháng tám chẳng an
Kị trong hai tháng thiếp chàng bi ai
Làm ăn thì cũng có tài
Khiến cho đau ốm phải rày tốn hao
Mang lời chịu tiếng biết bao
Bán buôn phải giữ kẻo hao mất đồ
Tham tài dục lợi của vô
Đem ra thì bị côn đồ đoạt đi
Tin người ngon ngọt phải nguy
Thi ân bố đức việc gì cũng qua
Cách giải hạn với sao Thổ Tú
Cách hóa giải: Dâng sao vào ngày 19 hàng tháng, thắp 5 ngọn nến xếp theo hình bên dưới, bài vị màu vàng có ghi dòng chữ “trung ương mậu kỷ thổ đức tinh quân” lạy về hướng tây, lúc 20h đến 22h.
Lễ ngoài trời (trung thiên)
Bài vị màu vàng,quay về hướng Tây, viết chữ:
Cung thỉnh: Trung ương Mậu Kỷ Thổ đức tinh quân vị tiền.
Lễ vật gồm: Hương hoa, ngũ quả, chè, oản, chè, thuốc, bánh kẹo, nước, muối gạo 5 ngọn nến.Tất cả đều màu vàng, nếu thứ gì khác màu dùng giấy vàng gói vào hoặc lót giấy vàng xuống dưới mâm rồi bày lễ lên trên.
Sau khi lễ Thần linh và gia tiên trong nhà xong thì ra lễ ngoài trời, nhớ phải cung thỉnh các vị sau về chứng giám:
1.Cung thỉnh trung thiên tinh chúa Bắc Cực Tử Vi Đại Đế Ngọc bệ hạ vị tiền.
2.Cung thỉnh: Tả Nam Tào lục ty diên thọ tinh quân vị tiền
3.Cung thỉnh: Hữu Bắc Đẩu cửu hoàng giải hạn ách tinh quân vị tiền.
4.Thiên đình Hoàng trung cung Đại Thánh Thổ địa địa la Thổ đức tinh quân vị tiền.
Giáng phó tọa tiền chấp kỳ lễ bạc, nhất tuần sơ hiến, nhị tuần á hiến, tam tuần chung hiến, hiến mãn tam tuần. Chấp lễ chấp bái, chấp kêu chấp cầu, lưu ân lưu phúc, âm phù dương trợ, hộ trì chủ nhân. v.v.

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *