Cách cúng giải hạn sao Vân Hán cho cả nam và nữ

Cách hóa giải: Dâng sao vào ngày 29 hàng tháng, thắp 15 ngọn nến theo hình bên dưới, bài vị màu đỏ có ghi dòng chữ “ nam phuong bính đinh hỏa đức tinh quân” lạy về hướng nam, vào lúc 20h đến 22h.

10_2285513

Cách cúng giải hạn sao chiếu mạng Vân Hán hay Văn Hớn năm 2016 cho nam và nữ.
Năm tuổi bị vào những năm sau đây:
Nam giới:06-15-24-33-42-51-60-69-78
Nữ giới:11-20-29-38-47-56-65-74-83
Sao Vân Hán chiếu mệnh
Nhìn chung cả nam và nữ mà gặp sao này sẽ bị thị phi, khẩu thiệt. Nên biết tự kiềm chế bản thân mình.
Vân hán cũng nhẹ không sao
Trong năm khẩu thiệt lao đao sơ sài
Đầu năm đổ bác bạc bài
Làm nhiều ăn ít hao tài bất an
Văn thơ khẩu thiệt đa đoan
Mang lời chịu tiếng bị quan quở hành
Hoả đức chiếu mệnh chẳng lành
Dù tính nóng nảy tụng tranh chẳng hiền
Tháng bốn tháng tám phải kiêng
Kị trong hai tháng bất an gia đình
Gặp ai gây dữ làm thinh
Nhịn nhục qua khỏi thì mình không sao
Cách giải hạn với sao Vân Hán
Cách hóa giải: Dâng sao vào ngày 29 hàng tháng, thắp 15 ngọn nến theo hình bên dưới, bài vị màu đỏ có ghi dòng chữ “ nam phuong bính đinh hỏa đức tinh quân” lạy về hướng nam, vào lúc 20h đến 22h.
Bài vị màu đỏ ,quay về hướng Nam,viết chữ:
Cung thỉnh:Nam phương Bính Đinh Hoả đức tinh quân vị tiền.
Lễ vật gồm: Hương hoa,ngũ quả,chè,oản,chè,thuốc,bánh kẹo,nước,muối gạo 15 ngọn nến.Tất cả đều màu đỏ,nếu thứ gì khác màu dùng giấy màu đỏ gói vào hoặc lót giấy màu đỏ xuống dưới mâm rồi bày lễ lên trên.
Sau khi lễ Thần linh và gia tiên trong nhà xong thì ra lễ ngoài trời,nhớ phải cung thỉnh các vị sau về chứng giám:
1.Cung thỉnh trung thiên tinh chúa Bắc Cực Tử Vi Đại Đế Ngọc bệ hạ vị tiền
2.Cung thỉnh:Tả Nam Tào lục ty diên thọ tinh quân vị tiền
3.Cung thỉnh:Hữu Bắc Đẩu cửu hoàng giải hạn ách tinh quân vị tiền.
4.Cung thỉnh Thiên đình minh ly cung Đại Thánh nam phương Bính Đinh Hoả đức Vân Hán tinh quân vị tiền.
Giáng phó toạ tiền chấp kỳ lễ bạc,nhất tuần sơ hiến,nhị tuần á hiến,tam tuần chung hiến,hiến mãn tam tuần.Chấp lễ chấp bái,chấp kêu chấp cầu,lưu ân lưu phúc, âm phù dương trợ,hộ trì chủ nhân.v.v………

Cùng Danh Mục

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *