Ý nghĩa tốt xấu của sao Mộc Đức và cách cúng dâng sao giải hạn

Người được sao Mộc tinh chiếu mệnh làm ăn gặp nhiều may mắn, có bạn mới, được thăng quan tiến chức, gặp quý nhơn giúp đở, đi thi cũng đậu, làm nhà cũng tốt, mở bày việc làm ăn không bị trở ngại

Picture 1547

Sao này cũng là một Phước tinh cho cả nam và nữ. Người đươc sao Mộc đức chiếu mạng làm ăn gặp nhiều may mắn, có bạn mới, được thăng quan tiến chức, gặp quý nhơn giúp đở, đi thi cũng đậu, làm nhà cũng tốt, mở bày việc làm ăn không bị trở ngại. Đàn bà có thai gặp sao Mộc đức chiếu mạng thì đứa trẻ sanh ra dầu trai hay gái tánh tình cũng cương nghị, quả quyết, nhẩn nại, điềm tỉnh, đứa trẻ sẽ được nổi danh sau này.

Nếu người thuộc mạng Kim hay mạng Mộc gặp sao này chiếu mạng thì có phần trở ngại nhưng sao này là một Phước tinh nên không hại gì.

Bạn có thể vào mục Ý Nghĩa Sao Hạn để xem các ý nghĩa tốt xấu và cách cúng dâng sao giải hạn chi tiết các bạn sao khác

CÁCH CÚNG SAO MỘC ĐỨC

Đặc điểm năm hạn:

● Sao chủ về sự yên vui hòa hợp
● Sao này cũng là một Phúc tinh cho cả nam và nữ
● Người được sao Mộc tinh chiếu mệnh làm ăn gặp nhiều may mắn, có bạn mới, được thăng quan tiến chức, gặp quý nhơn giúp đở, đi thi cũng đậu, làm nhà cũng tốt, mở bày việc làm ăn không bị trở ngại
● Đàn bà có thai gặp sao Mộc tinh chiếu mệnh thì đứa trẻ sanh ra dầu trai hay gái tánh tình cũng cương nghị, quả quyết, nhẫn nại, điềm tỉnh, đứa trẻ sẽ được nổi danh sau này
● Nếu người thuộc mệnh Kim hay mệnh Mộc gặp sao này chiếu mệnh thì có phần trở ngại nhưng sao này là một Phúc tinh nên không hại gì
● Đàn ông hay bị đau con mắt, cưới gả tốt, ăn nói bình an, có tài lợi
● Đàn bà tháng chạp làm ăn phát tài lợi khá

Cách làm lễ:

● Vào tối 25 âm lịch hàng tháng đặt ban thờ về hướng chính Đông, trên ban thờ đặt 20 ngọn đèn (nến) bố trí theo các vị trí ngôi sao như hình vẽ.
● Bài vị: Dùng giấy màu xanh, viết: Đông Phương Giáp Ất Mộc Đức Tinh Quân Vị Tiền.
● Cách khấn: Cung thỉnh thiên đình Thanh Văn Cung Đại Thánh Trung Quang Triều Nguyên Mộc Tinh Quân Vị Tiền.

Nguồn: http://www.phongthuy.tv/bang-tinh-sao-han-hang-nam-va-huong-dan-cac-tinh-cach-cung-giai-sao-han-tam-tai.html

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *