sao Thổ Tú 2016

Cách cúng giải hạn sao Thổ Tú cho cả nam và nữ

5_1916762 Cách hóa giải: Dâng sao vào ngày 19 hàng tháng, thắp 5 ngọn nến xếp theo hình bên dưới, bài vị màu vàng có ghi dòng chữ “trung ương mậu kỷ thổ đức tinh quân” lạy về hướng tây, lúc 20h đến 22h. Cách cúng giải hạn sao chiếu mạng Thổ Tú cho cả nam