cách hóa giải sao Thái Bạch

Cách cúng giải hạn sao Thái Bạch cho cả nam và nữ

3_1611961 Cách hóa giải: Dâng sao vào ngày 15 hàng tháng, thắp 8 ngọn nến theo hình bên dưới, bài vị màu trắng có ghi dòng trắng “ tây phương canh tân kim dức tinh quân” lạy về hướng tây, vào lúc 18h đến 20h. Cách cúng giải hạn sao chiếu mạng Thái Bạch cho cả