cúng sao giải hạn tuổi tý

Sao hạn và sao chiếu mệnh năm 2016 dành cho tuổi Ất Tỵ nam mạng

snake Cách thức đối với sao Kế Đô: Dùng giấy màu vàng viết bài vị: ‘Cung thỉnh Thiên Vỹ Cung Phân Kế Đô Tinh quân’. Cúng vào ngày 18 âm, thắp 20 ngọn nến quay về hướng Tây làm lễ. sao hạn người tuổi Tỵ, sao chiếu mệnh người tuổi Tỵ, sao hạn tuổi Tỵ năm

Sao hạn và sao chiếu mệnh năm 2016 dành cho tuổi Canh Tý nam mạng

xem-tu-vi-van-han-tuoi-ty-nam-2016-binh-than-1 Đây là sao tốt. Chủ về tài vận và phúc lộc. Nam giới được sao này chiếu mệnh thì làm ăn có tiền của, nữ giới có phần bất lợi hơn, dễ bị khẩu thiệt thị phi. Sao chiếu mệnh vận chuyển tuân theo học thuyết ngũ hành mà tập tục lâu đời quan niệm