sao hạn tuổi Tuất năm 2016

Sao hạn và sao chiếu mệnh năm 2016 dành cho tuổi Mậu Tuất nam mạng

Royalty-free clipart graphic picture of a cute hound dog wagging his tail and fetching a newspaper. This adorable hound has a newspaper in his mough and is happily wagging his tail. Cách thức đối với sao Thái Dương: Dùng giấy màu vàng viết bài vị: ‘Cung thỉnh Nhật Cung Thái Dương Thiên Tử Tinh quân’. Cúng vào ngày 27 âm, thắp 12 ngọn nến quay về hướng Tây làm lễ. Sao chiếu mệnh vận chuyển tuân theo học thuyết ngũ hành mà tập tục lâu đời