cúng dâng sao thái dương

Ý nghĩa tốt xấu của sao Thái Dương và cách cúng dâng sao giải hạn

namo84000-avatar1752012-11 copy Sao này là một Phúc tinh thường chiếu mệnh cho bên nam giới. Những năm gặp sao Thái dương chiếu mệnh thì làm ăn được phát đạt, thăng quan, tiến chức, gặp may mắn trong việc buôn bán, nhứt là vào tháng 6 và tháng 10 là hai tháng Đại cát. Sao này là một