đặc điểm sao thái bạch

Ý nghĩa tốt xấu của sao Thái Bạch và cách cúng dâng sao giải hạn

maxresdefault Vào tối 15 âm lịch hàng tháng, đặt ban thờ về hướng chính Tây, trên ban thờ đặt 8 ngọn đèn (nến) bố trí theo các vị trí ngôi sao như hình vẽ. Sao này rất hung tợn hơn sao La Hầu, những người thuộc mạng Kim, mạng Mộc và mạng Hỏa đều Đại kỵ.