mệnh người tuổi sửu

Sao hạn và sao chiếu mệnh năm 2016 dành cho tuổi Tân Sửu nam mạng

trâu Đây là sao xấu. Chủ về phá bĩnh, không yên ổn, nhất là liên quan tới công việc, địa vị. Mệnh gặp sao này khó yên, dễ bị tai họa, bị người xấu hãm hại. Sao chiếu mệnh vận chuyển tuân theo học thuyết ngũ hành mà tập tục lâu đời quan niệm mỗi năm