sao hạn người tuổi mão

Sao hạn và sao chiếu mệnh năm 2016 dành cho tuổi Quý Mão nam mạng

tu-vi-2016-tuoi-mao-8 Cách thức đối với sao Mộc Đức: Dùng giấy màu xanh viết bài vị: ‘Cung thỉnh Đông Phương Giáp Ất Mộc Đức Tinh quân’. Cúng vào ngày 25 âm, thắp 20 ngọn nến quay về hướng Đông làm lễ. Sao chiếu mệnh vận chuyển tuân theo học thuyết ngũ hành mà tập tục lâu đời