tuổi Bính Thân nam mạng

Sao hạn và sao chiếu mệnh năm 2016 dành cho tuổi Bính Thân nam mạng

binh-than Đây là sao xấu. Chủ về tai họa, phá hoại. Hay gặp chuyện thị phị, hay sinh ra chán nản. Nữ giới bị gặp sao này chiếu mệnh là xấu nhất, nam giới đỡ hơn. Sao chiếu mệnh vận chuyển tuân theo học thuyết ngũ hành mà tập tục lâu đời quan niệm mỗi năm